คริสเตน เจย์เนส

คริสเตน เจย์เนส

ในฐานะผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและครีเอทีฟ Kristen Jaynes รับผิดชอบทิศทางเชิงกลยุทธ์วิสัยทัศน์การเติบโตและประสิทธิภาพของแบรนด์และค่านิยมของ Utility เธอจัดการโปรแกรมการประชาสัมพันธ์การตลาดและการโฆษณาของ Utility และเป็นผู้นําทีมการตลาดผ่านโครงการความร่วมมือเป้าหมายและความคิดริเริ่ม

นาง Jaynes ได้รับการรับรอง Digital Marketing Professional แบบคู่จาก Digital Marketing Institute และ American Marketing Association เธอนําความคิดสร้างสรรค์มาสู่แผนกการตลาดด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในฐานะนักออกแบบกราฟิกและช่างภาพ Jaynes เข้าร่วม Utility ในปี 2011 ในตําแหน่ง Interactive Media Manager และมีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่าสิบปีในการทํางานจนถึงจุดที่เธออยู่ทุกวันนี้