สิมน อารยา

ไซม่อน อารยา

Simon Araya เป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จซึ่งใช้เวลากว่าสองทศวรรษในการชี้นําทีมและสร้างโซลูชันที่สร้างสรรค์สําหรับปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ Utility ไซม่อนมีหน้าที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

ในช่วงแรกของ Utility ไซม่อนมีหน้าที่รับผิดชอบในการนําทีมข้ามสายงานในการออกแบบพัฒนาและส่งมอบโซลูชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ก้าวล้ํา

ไซม่อนได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเนแบรสกาและเป็นส่วนหนึ่งของยูทิลิตี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง