จอน แมคคริสเตียน

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ Jon McChristian มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์มือถือมานานกว่า 25 ปี จอนรับผิดชอบการออกแบบฮาร์ดแวร์ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการผลิต McChristian สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยจอห์นบราวน์