การเข้าถึงวิดีโอแบบรวมศูนย์เพื่อการแก้ปัญหาและการรับรู้อาชญากรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

เสริมสร้างประสิทธิภาพของการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานด้วยโซลูชันการแจ้งเตือนเครื่องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติของ Utility

ดาวน์โหลดเอกสารผลิตภัณฑ์