การจับภาพและแจ้งเตือนป้ายทะเบียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เสริมสร้างประสิทธิภาพของการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานด้วยโซลูชันการแจ้งเตือนเครื่องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติของ Utiliyt

ดาวน์โหลดเอกสารผลิตภัณฑ์