วิดีโอ: ตํารวจคลาร์กสตันมีการป้องกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยบอดี้แคมใหม่

ตํารวจแสดงให้เห็นว่ากล้องติดตัวมีวิธีการป้องกันมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ปลอดภัย

วิดีโอที่มา