ไมเคิล นาร์ค

ไมเคิล นาร์ค

ในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Utility Michael Nark เป็นผู้นําทีมยูทิลิตี้ในเชิงรุกในช่วงเวลาที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ คุณนารักษ์นําประสบการณ์มากมายในด้านการขายการตลาดและการดําเนินงานมาสู่ยูทิลิตี้จากธุรกิจการส่งมอบบริการที่ใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ เขาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีและดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน บริษัท เอกชนและบริษัทมหาชนหลายแห่ง เขานําประสบการณ์กว่า 30 ปีมาให้มากกว่าครึ่งในฐานะประธานและซีอีโอในบริษัทเทคโนโลยีสี่แห่ง ได้แก่ BuildingIQ, Power Analytics, GEOCOMtms และ Prenova ซึ่งส่งผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้า การเติบโต และมูลค่าของผู้ถือหุ้นในแต่ละบริษัท

Nark สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์จาก Miami University และสําเร็จการศึกษาหลักสูตร Exec ที่ University of Michigan