เอริค เบเดลล์

เอริค เบเดลล์

ในฐานะรองประธานฝ่ายเทคโนโลยี Eric มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการบนมือถือมากกว่า 20 ปี เอริคมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบดําเนินการและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์ขององค์กรทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคการขายการดําเนินงานและการสนับสนุนภายในและคําสั่งของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค Eric สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Georgia Tech และอยู่กับ Utility มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง