เทคโนโลยีกล้องตัวถังที่จดสิทธิบัตรปฏิวัติวงการ

อุปกรณ์รวบรวมหลักฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีที่สวมใส่ร่างกายที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของอุปกรณ์และการรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกันผ่านความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นไปที่งานไม่ใช่อุปกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารผลิตภัณฑ์