ริชาร์ด เดวิส

ริชาร์ด เดวิส

ในฐานะผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ Richard รับผิดชอบการส่งมอบภายนอกของ Utility, Inc. รวมถึงสร้างความมั่นใจในประสบการณ์ของลูกค้าที่สมบูรณ์และน่าพอใจ สิ่งนี้ทําได้ผ่านกระบวนการภายในที่กว้างขวางเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งวิศวกรรมภาคสนามการจัดการโครงการและการฝึกอบรมลูกค้าจะดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

เดวิสมีพื้นฐานที่กว้างขวางในด้านการจัดการการผลิตและการดําเนินงานและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติจาก Nashville Tech