Missy Panther-ผู้อํานวยการฝ่ายลูกค้า Sucess

มิสซี่ แบนเธอร์

Missy มาที่ Utility ด้วยประสบการณ์ 20 ปีในซอฟต์แวร์ในสาขาต่างๆ เช่น ทันตกรรมจัดฟัน มะเร็งวิทยา และธุรกิจการค้า จุดสนใจของเธอ ในฐานะผู้อํานวยการฝ่ายความสําเร็จของลูกค้าคือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ยูทิลิตี้และสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละวัน Missy สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์จาก Kennesaw State University